“Si të shkruhet një punim diplome” – Leksion i hapur

“Si të shkruhet një punim diplome” – Leksion i hapur

Qëllimi i këtij leksioni ishte të qartësojë, thjeshtojë dhe promovojë përsosmërinë në shkrimin dhe prezantimin e tezave Bachelor dhe Master. Përgatitja e një teme diplome është hapi i fundit thelbësor në karrierën akademike të një studenti.

Dr. Enriko Ceko udhëzoi pjesëmarrësit në çdo fazë të procesit. Duke filluar nga zhvillimi i një ideje deri te marrja e informacionit, krijimi i hipotezave, shkrimi i tezës, rishikimi dhe shtypja per tema diplome fakulteti i ekonomisë dhe fakulteti i inxhiniersë

Studentët ndërvepruan me njëri-tjetrin gjatë gjithë sesionit dhe ishte magjepsëse të dëgjoje për të menduarit e tyre krijues dhe aftësitë praktike të zhvilluara gjatë studimeve të tyre, si dhe se si ata zbatuan njohuritë e tyre akademike.

Ne i jemi mirënjohës Dr. Enriko Ceko, një profesor i respektuar i CIT, që ndau ekspertizën dhe pasionin e tij për arsimin me brezin e ardhshëm!

  • “Si të shkruhet një punim diplome” – Leksion i hapur
  • Studentët ndërvepruan me njëri-tjetrin
  • Dr. Enriko Ceko
  • Përgatitja e një teme diplome
  • prezantimin e tezave Bachelor dhe Master