“SHTETI I SË DREJTËS NË KËNDVËSHTRIMIN E STUDIUESVE TË DREJTËSISË NË DIASPORË”– Konferencë Shkencore

‘’SHTETI I SË DREJTËS NË KËNDVËSHTRIMIN E STUDIUESVE TË DREJTËSISË NË DIASPORË’’ – Konferencë Shkencore

Në këtë konferencë shkencore dyditore do të marrin pjesë studiues të shquar të drejtësisë, si dhe akademikë dhe profesorë nga universitetet në Shqipëri.

Në këtë konferencë shkencore mori pjesë edhe Prof. Asoc Fabian Zhilla nga universiteti ynë me temën e tij: “Një vështrim i jurisprudencës kundër simbolet antikushtetuese”.

Akademia e Shkencave e Shqipërisë ishte mikpritëse e këtij takimi. Qëllimi i konferencës ishte të avanconte sundimin e ligjit, pavarësinë e gjykatave dhe reformën në drejtësi. Si dhe parandalimi i korrupsionit dhe sundimi i ligjit në kuadër të proceseve të integrimit europian të Shqipërisë.

  • SHTETI I SË DREJTËS NË KËNDVËSHTRIMIN E STUDIUESVE TË DREJTËSISË NË DIASPORË – Konferencë Shkencore
  • Një vështrim i jurisprudencës kundër simbolet antikushtetuese
  • konferencë shkencore dyditore