Mbledhja e bordit editorial të Revistës Shkencore “CIT Review Journal”

Sot u zhvillua mbledhja e bordit editorial të Revistës Shkencore “CIT Review Journal” për të diskutuar mbi të ardhmen e revistes!

Fokusi i mbledhjes ishte publikimi i suksesshem i numrit të ardhshëm të revistës, CRJ November Issue, 2021.

CIT Review Journal është një revistë shumëdisiplinore, e dedikuar për të publikuar kërkime origjinale të rëndësishme, inovatore që avancojnë kufijtë e shkencës në kategoritë: Ekonomi dhe Biznes, Teknologji e Informacionit dhe Inxhinieri, Shkenca Humane.

Lexoni Revistën në www.crj.cit.edu.al!

  • SHQYRTIMI I CIT TAKIMI I BORDIT EDITORIAL I REVISTËS
  • Fokusi i mbledhjes ishte publikimi i suksesshem i numrit të ardhshëm të revistës, CRJ November Issue, 2021
  • Sot u zhvillua mbledhja e bordit editorial të Revistës Shkencore “CIT Review Journal”