Shpallja e Rektorit të Ri

Instituti Kanadez i Teknologjisë njofton me kënaqësi se Prof. Dr. Sokol Abazi është Rektori i ri i Kolegjit UniversitarInstituti Kanadez i Teknologjisë”.

Me përfundimin e mandatit të Zëvendës Rektorit për të kryer funksionin e Rektorit, Instituti Kanadez i Teknologjisë zhvilloi zgjedhjet për rektorin e ri.

CIT dëshiron të falënderojë Assoc. Prof. Reis Mulita për punën e tij të çmuar dhe kontributin e madh gjatë kohës që mbajti postin e rektorit dhe uron suksese të mëtejshme në detyrën e tij si prorektor tash e tutje.

Senati Akademik i TAK-së, me vendimin nr.4, datë 31.03.2020, nr.6 Prot, ka zgjedhur Rektor të Kolegjit UniversitarInstituti Kanadez i Teknologjisë”, Prof. Dr. Sokol Abazi.

Që nga viti 2016, Prof.Dr. Abazi ka qenë një nga profesorët e dalluar në CIT dhe ka mbajtur rolin e Dekanit të Fakultetit të Inxhinierisë. Tani jemi të nderuar që e kemi Rektor.

Ndër arritjet e tij të shumta, Prof. Dr. Sokol Abazi ka doktoruar nga Universiteti i Fribourg-ut në Zvicër dhe një studim postdoktoral nga Universiteti i Oksfordit, një nga universitetet kryesore në botë, me vendndodhje në Angli.

CIT i ofron mirëseardhjen më të ngrohtë Rektorit të ri Prof. Dr. Sokol Abazi dhe ka shumë sukses në misionin e tij të ri.

Shpallja e Rektorit te Ri
Shpallja e Rektorit të Ri 2