Shkolla e mesme TES (Tomorrow’s Education System) Tiranë – Sesion Informativ

Shkolla e mesme TES (Tomorrow’s Education System) në Tiranë- Sesion Informativ

Një sesion informues u mbajt në shkollën e mesme TES, ku Dr. Edmira Cakrani, Zëvendës Dekane tek Fakulteti EkonomikCIT njohu nxënësit e shkollave të mesme me gjithçka që ne kemi për t’u ofruar. Duke filluar nga programet inovative deri te ekselenca jonë e mësimdhënies dhe komuniteti i veçantë i kolegjit që dallon nga te tjera universitete në Tiranë.

Dr. Cakrani inkurajoi studentët të zhvillojnë aftësitë e të menduarit kritik, vetësigurimin dhe kompetencat e nevojshme për të trajtuar të ardhmen.

Faleminderit të gjithë nxënësve të shkollave të mesme për interesimin e tyre, mësuesve dhe organizatorëve për bashkëpunimin dhe pritjen e ngrohtë në vizitën e sotme. Mezi presim që ju të jeni pjesë e një komuniteti aktiv, të lidhur ngushtë me një interes të veçantë për mirëqenien dhe zhvillimin tuaj, si në arsim ashtu edhe në karrierë.

  • Shkolla e mesme TES Tomorrows Education System Tirane Sesion Informativ
  • Shkolla e mesme TES Tomorrows Education System Tirane Sesion Informativ 2
  • Shkolla e mesme TES Tomorrows Education System Tirane Sesion Informativ 3
  • Shkolla e mesme TES Tomorrows Education System Tirane Sesion Informativ 4