Shkenca qytetare në shërbim të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike – Seminar

Seminar – Shkenca qytetare në shërbim të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike

Në këto kohë jashtëzakonisht sfiduese, ndryshimi i klimës në Tokë është vetëm një nga një sërë çështjesh shqetësuese me të cilat po përballemi. Ndërkohë që manifestimet dhe ndikimi i tij përjetohen ashpër dhe gjithnjë e më shumë në të gjithë planetin, duke kërcënuar vetë ekzistencën e jetës në planetin tonë.

Në dritën e këtij informacioni bazë, Një nga universitetet private në Tiranë më të përkushtuar, CIT po organizon një ngjarje seminar njëditor që synon të vendosë modalitete për testimin dhe zbatimin e njohurive të marra në nivel lokal. Kjo do të bëhet në mënyrë që të mundësojë përmirësimin në rritje të shkrim-leximit klimatik, pjesëmarrjen e qytetarëve dhe të nxis proçesin e vendimmarrjes. Të gjithë studentët nga fakulteti ekonomik apo nga fakulteti inxhinierik i nxisim të jenë pjesë e seminarit.

Ky event përbëhet nga dy leksione dhe një seminar kryesor mbi shkencën qytetare në shërbim të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike.

Jeni të kënaqur të bashkoheni me ne:

1 korrik 2022

Klasa C2, CIT

Shkenca qytetare në shërbim të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike – Seminar
Shkenca qytetare në shërbim të përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike – Seminar 2