SFIDAT E SISTEMIT FINANCIAR GJATË VALËS SË DYTË TË COVID-19

Auditoriumi i 5-të Virtual i CIT “Sfidat e sistemit financiar gjatë valës së dytë të
COVID-19”. Ky event do të organizohet nga Fakulteti Ekonomik i CIT, konkretisht
Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit në bashkëpunim me strukturat e brendshme dhe të
jashtme.
Bazuar në hulumtimet aktuale, një valë e dytë e COVID-19 do të godasë botën në përgjithësi dhe
Shqipërinë në veçanti. Prandaj, Auditoriumi i 5-të i CIT është organizuar për të adresuar tre
pyetje shqetësuese si më poshtë:

  1. Cilat janë sfidat e sistemit financiar në Shqipëri gjatë valës së dytë të pandemisë CoVid-
    19 për të cilat na paralajmëruan institucionet ekonomike dhe financiare globale?
  2. Cilat janë problemet, sfidat dhe zgjidhjet që ofron sistemi financiar në raport me nivele
    të ndryshme investitorësh në Shqipëri?
  3. Cilat janë problemet, sfidat dhe zgjidhjet që ofron sistemi financiar në raport me
    qytetarët dhe familjet?
3 2 768x768 1
SFIDAT E SISTEMIT FINANCIAR GJATË VALËS SË DYTË TË COVID-19 2