Seminari ndërkombëtar ” HR Gamification “

Seminari ndërkombëtar ” HR Gamification “

Ndërsa përfaqësuesi i CIT Dr. Emir Dzanic, mbajti një seminar ndërkombëtar, “HR Gamification” që përfshin drejtues të lartë nga kompania malajziane Petronas dhe kompania greke Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. Të dyja kompanitë janë lojtarë të mëdhenj globalë në industritë e naftës dhe transportit. Gamifikimi në Burimet Njerëzore bëhet një mjet thelbësor për menaxhimin e kulturës organizative dhe efikasitetit të procesit të biznesit në organizatat e mëdha. Kohët e fundit, gamifikimi është bërë një kompetencë jetike CIT e zbatueshme në Industri dhe Ekonomi Shqiptare.

Seminari nderkombetar HR Gamification
Seminari ndërkombëtar " HR Gamification " 2