SEMINAR TË PREMTEN, 7 MAJ 2021 NË ORËN 14:00

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) në Tiranë, Shqipëri organizon seminarin me
titull “Rritja e Vizibilitetit të Kërkimeve Shkencore dhe Renditja e Universitetit” me Prof. Dr.
Bekim Fetaji, zëvendës-rektor i Universitetit “Nënë Tereza” Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Ky
seminar do të moderohet nga Assoc. Prof. Dr. Reis Mulita – Shef i Zyrës Ndërkombëtare dhe
Projekteve në CIT.
Të gjithë studentët tanë, stafi dhe palët e interesuara të jashtme nxiten të marrin pjesë në këtë
seminar qoftë personalisht në ambientet e CIT; ose virtualisht në linkun:
https://zoom.us/j/95976424611?pwd=eDE0clZnUHpFMC9FRVh6TnZMaHBjZz09

image 3 768x768 1 1
SEMINAR TË PREMTEN, 7 MAJ 2021 NË ORËN 14:00 2