Seminar Kombëtar për të Ardhmen e R&I në Shqipëri

Rektori i Kolegjit Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”, prof. Sokol Abazi
po merr pjesë në seminarin kombëtar për të ardhmen e R&I në Shqipëri, organizuar nga
Institucioni Ndërkombëtar i Shërbimit i Komisionit Europian.
Ky seminar i drejtuar online do të mbledhë së bashku përfaqësues të heliksit të katërfishtë dhe do
të prekë implikimet e gjetjeve të largpamësisë në aspekte të veçanta të sistemit shqiptar të R&I.
Përveç kësaj, pjesëmarrësit do të punojnë së bashku në ndërtimin e një udhërrëfyesi politikash
për politikat e R&I.

188356763 4563941440289161 6750781334887620679 n 768x767 1
Seminar Kombëtar për të Ardhmen e R&I në Shqipëri 2