SEMINAR FALAS ME TEMË “ONE DAY AGILE OVERVIEW

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) organizon seminarin falas me temën “One
Day Agile Overview” më 16 dhjetor ora 14:00 duke përdorur Google Meet. Hyrja është e hapur
për çdo person të interesuar.
Kjo seancë interaktive është krijuar për të dhënë një përmbledhje rreth bazave të mënyrës së
punës Agile. Fokusi është të shpjegojë vlerat, parimet, praktikat dhe rolet dhe përgjegjësitë e
Agile përmes dialogëve dhe prezantimeve ndërvepruese.
Në fund të këtij trajnimi ekipi do të ketë:

  1. Kuptimi më i thellë rreth thelbit të Agile;
  2. Qartësia për rolet dhe përgjegjësitë individuale;
  3. Vështrimi i përgjithshëm rreth kornizës dhe praktikave të Scrum.
    Axhenda: https://cit.edu.al/wp-content/uploads/2021/12/One-Day-Agile-Overview-SCRUM.pdf
image 1 2 768x768 1
SEMINAR FALAS ME TEMË “ONE DAY AGILE OVERVIEW 2