SEMINAR FALAS ME TEMË “ONE DAY AGILE OVERVIEW” NË 16 DHJETOR , 14:00

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) organizon seminarin falas me temën “One Day Agile Overview” më 16 dhjetor ora 14:00 duke përdorur Google Meet. Qasja është e hapur për çdo person të interesuar.

Ky sesion interaktiv është krijuar për të dhënë një përmbledhje rreth bazave të mënyrës së punës Agile. Fokusi është të shpjegojë vlerat, parimet, praktikat dhe rolet dhe përgjegjësitë e Agile përmes dialogëve dhe prezantimeve ndërvepruese.

Në fund të këtij trajnimi ekipi do të ketë:

  • Kuptim më të thellë për thelbin e Agile;
  • Qartësi për rolet dhe përgjegjësitë individuale;
  • Vështrim të përgjithshëm rreth kornizës dhe praktikave të Scrum.

Axhenda: ONE DAY AGILE OVERVIEW – SCRUM

SEMINAR FALAS ME TEME ONE DAY AGILE OVERVIEW NE 16 DHJETOR 14 00
SEMINAR FALAS ME TEMË “ONE DAY AGILE OVERVIEW” NË 16 DHJETOR , 14:00 2