Ruani datën – Leksion i hapur virtual me Dr. Emir Dzanic!

Ruani datën – Leksion i hapur virtual me Dr. Emir Dzanic!

Dr. Emir Dzanic do të jetë folësi ynë virtual i ftuar të premten, 16 Prill 2021 në orën 14:00 i moderuar nga Dr. Blendi Shima. Ai do të mbajë një mësim me temën “Gamifikimi, Angazhimi dhe Motivimi. Është më shumë se thjesht argëtim!” për stafin dhe studentët e CIT-it, si dhe palët e interesuara nga jashtë.

Dr. Emir lidh njohuritë e avancuara sociale dhe njouritë e avancuara teknologjike për të arritur inovacion të qëndrueshëm përmes inovacionit të hapur, gamifikimit dhe ndryshimit të kulturës organizative. Ai ka doktoraturë në fushën e inovacionit të hapur dhe kulturës organizative. Aktualisht ai po aplikon gamifikimin në procese të ndryshme biznesi me objektivin për të nxitur inovacionin, produktivitetin, motivimin dhe angazhimin e palëve kryesore të interesuara duke filluar nga punonjësit tek përdoruesit dhe konsumatorët.

Përdorni lidhjen e mëposhtme për t’u bashkuar falas në Ligjëratën e Hapur Virtuale:

https://meet.google.com/kxu-pvqp-hxx

Ruani daten – Leksion i hapur virtual me Dr. Emir Dzanic
Ruani datën – Leksion i hapur virtual me Dr. Emir Dzanic! 2