RINDËRTIM, RISHPIKJE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM DHE TË BARABARTË

Dr. Enriko Ceko, Shefi ynë i Departamentit të Administrimit të Biznesit dhe IT-së, mori pjesë në një Konferencë Ndërkombëtare të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë i Universitetit të Tiranës.

Ai ishte pjesë e kësaj konference me shkresën e tij me titull: “NJË ANALIZË KRAHASUESE E SOFISTIKIMIT TË BIZNESIT MES VENDEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR, NË QASJEN E MENAXHIMIT TË CILËSISË”.

Qëllimi i konferencës ishte të ofronte një platformë për:

  • akademikë
  • studiuesit
  • praktikuesit kryesorë

për të ndarë

  • njohuritë
  • përvojën
  • idetë e tyre

në një gamë të gjerë fushash shkencore me një interes të përbashkët në promovimin e zhvillimit të barabartë dhe të qëndrueshëm.

Duke filluar me një studim shkencor të sofistikimit të biznesit në vendet e Ballkanit Perëndimor, Dr. Enriko udhëhoqi pjesëmarrësit në kërkimin e tij dhe mirëpriti pyetje të ndryshme nga audienca.

Ne i jemi mirënjohës Dr. Enriko, që ndau ekspertizën dhe pasionin e tij për arsimin në shkallë globale.

  • RINDËRTIM, RISHPIKJE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM DHE TË BARABARTË
  • studiuesit
  • akademikë
  • praktikuesit kryesorë