Revista për rishikim nga CIT – çështjet për Maj 2022!

Revista për rishikim nga CIT – çështjet për Maj 2022!

Brenda çështjeve të revistës të CIT si një universitet private në tiranë më prestigjoz, do të lexoni punime përkatëse të botuara nga autorë nga vende dhe institucione të ndryshme. Gjithçka arrihet duke përforcuar angazhimin tonë për të ofruar një forum shkencor ndërkombëtar akademik, për profesionistë, studentë të diplomuar dhe të pa diplomuar në fushën e inxhinierisë dhe në fushën e ekonomisë.

CRJ është e përqendruar në kërkime që mund të harmonizojnë shkencën dhe teknologjinë në:

EKO-Ekonomi dhe Biznes.

ITE–Teknologjia e informacionit dhe Inxhinieria.

HUM–Shkenca Humane

Revista për rishikimin e CIT – çështjet për Maj 2022!
Revista për rishikim nga CIT – çështjet për Maj 2022! 2