Rankimi i CIT

Instituti Kanadez i Teknologjisë është renditur i 8-ti në listën e universiteteve në Shqipëri sipas Webomectrics.

Edhe këtë vit konfirmoi CIT si një nga universitetet më të mira në Shqipëri.

“Rankimi i Uebometrisë i Universiteteve Botërore” është një iniciativë e Cybermetrics Lab, një grup kërkimor që i përket Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organi më i madh kërkimor publik në Spanjë.

CSIC është ndër organizatat e para kërkimore bazë në Evropë.

Laboratori i Cybermetrics duke përdorur metoda sasiore ka hartuar dhe aplikuar tregues që mat aktivitetin shkencor në Web.

Rankimi i CIT
Rankimi i CIT 2