PROJEKTI “EDUKIMI DIGJITAL GJITHËPËRFSHIRËS – NJË MJET PËR TËKUPTUR EKONOMINË RRETHORE”

CIT është i lumtur të njoftojë fillimin e DiGiTOOL
Projekti “Edukimi Digjital Gjithëpërfshirës – një mjet për të kuptuar Ekonominë Rrethore”, i cili
fokusohet në temat e Ekonomisë Rrethore dhe Modeleve Rrethore të Biznesit. Do të ndihmojë
IAL-të të zbatojnë zgjidhjen e arsimit digjital në kurrikulat e tyre.
Partnerët nga Shqipëria, Italia, Letonia, Lituania dhe Portugalia do të zhvillojnë një kurs
inovativ, asimetrik online mbi temën e Ekonomisë Rrethore//Biznesi i Gjelbër dhe do të përpiqen
të përmirësojnë kompetencat pedagogjike digjitale të edukatorëve, duke u mundësuar atyre të
ofrojnë arsim digjital me cilësi të lartë dhe interaktiv.
PARTNERËT: Banku augstskola, Instituti Kanadez i Teknologjisë, Fondazione Bruno Kessler
dhe ArtSmart Entrepreneurship Institute – ENTRI Instituto Politécnico de Setúbal.
Gjeni më shumë informacion në faqen tonë të internetit në https://digitooltoce.ba.lv/

182525776 108859468029451 1232609440747082681 n 768x459 1
PROJEKTI “EDUKIMI DIGJITAL GJITHËPËRFSHIRËS – NJË MJET PËR TËKUPTUR EKONOMINË RRETHORE” 2