Procesi i aplikimit për Diploma Master në CIT për studentë ndërkombëtarë

Procesi i aplikimit për Diploma MasterCIT për studentë ndërkombëtarë

Procesi i aplikimit për Diploma MasterCIT për studentë ndërkombëtarë në tre hapa si më poshtë. Ju njoftojmë se afati i regjistrimit për Diplomat Master përfundon  më 26 Nëntor. Plotësoni Formularin e Aplikimit.

Studenti do të dërgojë me email dokumentet si më poshtë.

Të dyja diploma bachelor e përkthyer dhe  diploma e shkollës së mesme duhet të jenë të noterizuara dhe të unifikuara me ato origjinale sipas ligjit të vendit nga vjen studenti ndërkombëtar.

Të gjitha dokumentet e paraqitura për vlefshmëri duhet të kenë vulën apostile të vendit nga vjen.

Së fundi, studentët e ardhshëm duhet të pajisen me dëshminë e ambasadave shqiptare të vendosura në vendet e tyre.

Të gjitha dokumentet e hapit 2 duhet të paraqiten në CIT kur studenti ndërkombëtar do të mbërrijë në Tiranë, Shqipëri.

Zgjidhni me mençuri! Zgjidhni një nga Programet Master CIT:

Inxhinieri Kompjuterike dhe Dizajn Multimedial IT

Inxhinieri Kompjuterike dhe Rrjeti IT dhe siguria kibernetike

Inxhinieri Kompjuterike dhe IT Big Data

Inxhinieri Softuerike

Administrim Biznesi

Financë dhe Kontabilitet

NXITO!

KOHA Pothuajse PO MBARON!

Procesi i aplikimit per Diploma Master ne CIT per studente nderkombetare
Procesi i aplikimit për Diploma Master në CIT për studentë ndërkombëtarë 2