PREZANTIMI “CIT HUB” DHE “BIGMATH”.

PREZANTIMI “CIT HUB” DHE “BIGMATH”.

Jemi të ngazëllyer të njoftojmë zhvillimin e “CIT HUB” dhe “BigMath“!

CIT HUB është një qendër krijuese për promovimin e inovacionit dhe sipërmarrjes. Është një vend ku njerëzit mund të takohen dhe ndërveprojnë, krijojnë, ndërmarrin, punojnë dhe inovojnë së bashku.

Qëllimi kryesor i kësaj iniciative është të inkurajojë studentët nëpër disiplina të shumta që të punojnë së bashku në një vend. Ku me ndihmën dhe mbështetjen e ekipit tonë të jashtëzakonshëm dhe të shkathët të profesorëve, mentorëve dhe ekspertëve ata mund të ndezin dhe nxisin ide të reja. Këto ide mund të çojnë në intelektualë të mundshëm në krijimin e pronave dhe bizneseve të reja.

BigMath nga ana tjetër ka të bëjë me të dhënat e mëdha! Objektivi i këtij aksioni është krijimi i një komuniteti aktiv studentësh dhe pedagogësh të interesuar për analizën dhe kërkimin e të dhënave në fushën e Big Data, duke zgjeruar njohuritë e tyre në fushën e matematikës, statistikës, informatikës, fizikës, etj! Puna e zhvilluar nën kornizën BigMath do të publikohet në revistën tonë shkencore “CIT Review”.

Kjo njohuri jo vetëm që do të jetë e dobishme për analizën dhe kërkimin e të dhënave, por do të përdoret në situata të jetës reale për të ndihmuar kompanitë e interesuara duke u mundësuar atyre të kuptojnë më mirë se si mund të përmirësojnë performancën e kompanisë së tyre.

Hapni derën tuaj në botë! CIT – pjese tek Universitetet private në Tiranë më të përkushtuar.

#CIT #qendër #matematikë #risi #sipërmarrje #pronë intelektuale #të dhëna #statistika

#informatikë #kërkime #shkencore

  • PREZANTIMI CIT HUB DHE BIGMATH
  • Kjo njohuri jo vetëm që do të jetë e dobishme për analizën dhe kërkimin e të dhënave, por do të përdoret në situata të jetës reale për të ndihmuar kompanitë e interesuara
  • CIT HUB është një qendër krijuese për promovimin e inovacionit dhe sipërmarrjes
  • Jemi të ngazëllyer të njoftojmë zhvillimin e CIT HUB dhe BigMath