Praktikë një mujore në web-programming

Qendra e Inovacionit, Kërkimit dhe Zhvillimit (CIRD) në bashkëpunim me
Institutin e Arsimit, Trashëgimisë dhe Turizmit (IETT) kanë hartuar një program praktike një
mujore për studentët e CIT.
Kjo praktikë do t’u ofrojë studentëve tanë mundësinë për të zbatuar njohuritë e tyre, për të fituar
aftësi praktike dhe për të krijuar lidhje profesionale që zgjerojnë rrjetin e tyre në fushën e
zhvillimit të dizajnit dhe zbatimit të aplikacioneve në internet.
Zgjidhni CIT dhe eksploroni mënyra të reja që lidhen me karrierën tuaj.

1 2 768x576 1
Praktikë një mujore në web-programming 2