PLOTËSIMI I FORMULARIT A1Z

Njoftim i rëndësishëm mbi plotësimin e formularit A1Z!
Të gjithë kandidatët/aplikantët të cilët kanë përfunduar maturën shtetërore përpara vitit 2019 dhe
që dëshirojnë të ndjekin studimet për vitin akademik 2019-2020 në institucionet e arsimit të lartë
por nuk kanë plotësuar formularin A1Z. Në datat 21, 22 dhe 23 Gusht 2019, duhet të paraqiteni
pranë gjimnazit ku keni përfunduar arsimin e mesëm dhe të plotësoni formularin A1Z.

Kujdes!
Plotësimi i këtij formulari bëhet nga personat e autorizuar pranë gjimnazit.
Për plotësimin e këtij formulari duhet të keni me vete:
• Fotokopje të diplomës së gjimnazit
• ID ose pasaportën
CIT ju uron suksese!

A1Z 768x543 1
PLOTËSIMI I FORMULARIT A1Z 2