Platforma O’Reilly si pjesë e CIT!

Platforma O’Reilly si pjesë e CIT që është një nga Universitetet në Tiranë më të përkushtuar tek studentët!

Një nga platformat më të mëdha, O’Reilly, një kompani amerikane e të mësuarit me qendër në Kembrixh, është pjesë e bibliotekës CIT për studentët tanë.

Studentët mund të rrisin njohuritë e tyre në fushat si: Inxhinieria dhe Ekonomia, përmes kësaj platforme online, e cila ofron rreth 50’726 libra, artikuj, revista, video dhe audiolibra për ju që të lundroni dhe shfletoni.

Platforma OReilly si pjese e CIT
Platforma O'Reilly si pjesë e CIT! 2