PIKET KRYESORE TË LEKSIONIT TË HAPUR VIRTUAL ME PROF. DR.ARBNOR PAJAZITI

Ky leksion i hapur virtual ishte vërtet kontribuues për shkak të aplikimit të Mësimit
të Makinerisë në Sistemet Robotike që rrit produktivitetin dhe efikasitetin e robotëve. Vetë
teknologjia ka një synim – ta bëjë jetën tonë më të mirë; për të rritur jetëgjatësinë dhe për të
përmirësuar shëndetin e njeriut dhe për të bërë më të lehta detyrat tona të përditshme. Prandaj,
teknologjia duhet të duket si një sistem mbështetës dhe jo si një kërcënim.
Prof. Dr. Arbnor Pajaziti i dhuroi një libër shkencor mbi Robotikën zëvendës-rektorit të CIT,
Assoc. Prof. Dr. Vasil Qano. Shfrytëzojmë rastin të falenderojmë Dr. Jona Puci që koordinoi
këtë leksion të hapur; Prof. Dr. Abdulsalam Alkholidi i cili e moderoi atë; dhe sigurisht, një
mirënjohje e veçantë shkon për Prof. Dr. Arbnor Pajaziti; folësi ynë i ftuar për sot. Mezi presim
të kemi më shumë leksione të tilla të vlefshme të hapura!

image 5 1 3
PIKET KRYESORE TË LEKSIONIT TË HAPUR VIRTUAL ME PROF. DR.ARBNOR PAJAZITI 2