PIKAT KRYESORE TË TAKIMIT VIRTUAL MBI ERASMUS+ DHEMARRËVESHJET NDËRINSTITUCIONALE TË CIT ME INSTITUCIONET PARTNEREEUROPIANE

Pikat kryesore të takimit virtual mbi Erasmus+ dhe Marrëveshjet Ndërinstitucionale
të CIT me Institucionet Partnere Evropiane. Prezantimin virtual të këtij takimi e mbajti Ass. Prof.
Dr. Reis Mulita, Shef i Zyrës së Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Projekteve.
CIT ka marrëveshje partneriteti me 17 Universitete Evropiane të vendosura në 11 vende të
ndryshme në të gjithë Evropën, të cilët janë të gatshëm të ofrojnë +75 bursa të ndryshme për një
semestër të plotë. Për më tepër, CIT ka krijuar një faqe interneti të aksesueshme për të lehtësuar
procesin e aplikimit për studentët e CIT që janë të gatshëm për të studiuar jashtë vendit me
Erasmus+ si më poshtë:

https://sites.google.com/cit.edu.al/iro/home?authuser=0…
Për informacion të mëtejshëm të detajuar, ju lutemi dërgoni një email në
[email protected].

image 4 2 768x768 1
PIKAT KRYESORE TË TAKIMIT VIRTUAL MBI ERASMUS+ DHEMARRËVESHJET NDËRINSTITUCIONALE TË CIT ME INSTITUCIONET PARTNEREEUROPIANE 2