Pikat kryesore të sesioneve virtuale të trajnimit mbi Ekonometrinë me Dr. EdmiraCakrani

Profesoresha jonë e shquar në Ekonomi, Dr. Edmira Cakrani, po zhvillon sesione
trajnimi mbi Ekonometrinë të organizuar nga Zyra e Trajnimit CIT që jep njohuri dhe zhvillon
aftësi për të analizuar të dhënat, për të zbuluar marrëdhëniet midis variablave ekonomike, për të
parashikuar dhe në fund për të marrë vendimet e duhura.
Një falënderim i veçantë shkon për Dr. Edmira Cakrani për ofrimin e sesioneve të trajnimit mbi
Ekonometrinë për studentët dhe ish-studentët e CIT.

191815287 4586391411377497 1941243534945374468 n 768x768 1
Pikat kryesore të sesioneve virtuale të trajnimit mbi Ekonometrinë me Dr. EdmiraCakrani 2