“Përmirëso Inovacionin me Gamifikim” – Pikat kryesore të seminarit!

“Përmirëso Inovacionin me Gamifikim” – Pikat kryesore të seminarit!

Jemi të lumtur që organizuam me sukses këtë seminar të mbajtur nga i nderuari Dr. Emir Dzanic.

Në këtë aktivitet u diskutua për gamifikimin dhe inovacionin, si dhe marrëdhëniet e tyre. Ndërsa gjatë seancës së sotme pjesëmarrësit ndërvepruan me njëri-tjetrin dhe punuan për të evidentuar pjesët kryesore të elementeve të lojës si lojtarët, drejtuesit kryesorë, sjelljen, dinamikën, mekanikën, komponentët, platformën ndër të tjera.

Një falenderim i veçantë shkon për Dr. Emir Dzanic për sjelljen e përvojës së tij sesi gamifikimi mund të përdoret në arsim në Institutin Kanadez të Teknologjisë!

  • Përmirëso Inovacionin me Gamifikim - Pikat kryesore të seminarit!
  • gjatë seancës së sotme pjesëmarrësit ndërvepruan me njëri-tjetrin
  • Në këtë aktivitet u diskutua për gamifikimin dhe inovacionin, si dhe marrëdhëniet e tyre
  • Jemi të lumtur që organizuam me sukses këtë seminar të mbajtur nga i nderuari Dr. Emir Dzanic