PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR XHUVANI”.

PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR XHUVANI”.

Është lidhur një Marrëveshje Partneriteti me Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Lexoni më poshtë çështjet kryesore që përbëjnë Marrëveshjen:

  • Gatishmëria e dyanshme për zgjidhjen e bashkëpunimit institucional me interes të ndërsjellë;
  • Trajnimi i vazhdueshëm i stafit akademik të CIT dhe Universitetit të Elbasanit;
  • Aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike;
  • Shkëmbimi i stafit akademik.

Për ta përmbledhur, qëllimi i kësaj marrëveshjeje është:

  • Forcimi i marrëdhënieve të dy institucioneve;
  • Promovimi i arsimit më të mirë;
  • Kontribuimi ndjeshëm për një shoqëri më të mirë.

Bashkëpunimi mes Universiteteve është shembull që duam ti lëmë studentëve tanë , dhe pa dyshim që studentët të shijojnë të mirat që ato sjellin në të tashmen.

PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN ALEKSANDER XHUVANI
PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR XHUVANI”. 2