PARTNERITET ME UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR XHUVANI”

Është lidhur një marrëveshje partneriteti me Universitetin e Elbasanit “Aleksandër
Xhuvani”.
Lexoni më poshtë çështjet kryesore që përbëjnë marrëveshjen:

 1. gatishmëria e dyanshme për zgjidhjen e bashkëpunimit institucional me interes të
  ndërsjellë;
 2. trajnimi i vazhdueshëm i stafit akademik të CIT dhe Universitetit të Elbasanit;
 3. aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike;
 4. shkëmbimi i stafit akademik.
  Për të përmbledhur, qëllimi i kësaj marrëveshjeje është të forcojë marrëdhëniet e dy
  institucioneve, për të promovuar arsim më të mire, dhe për të kontribuar ndjeshëm në shoqëri për
  më mirë.
123357688 2825985970964329 2966002187897022284 n
PARTNERITET ME UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR XHUVANI” 2