Numrat e rinj të revistave

Një revistë e klasit botëror në fushën e Ekonomisë dhe Inxhinierisë, është dorëzuar në Universitetin privat CIT. Si pjesë e një Bashkëpunimi ndërmjet Institutit Kanadez të Teknologjisë dhe Agjencisë së Abonimit në Press, i cili merr përsipër të na ofrojë këto revista mahnitëse! Të gjithë studentët do të kenë mundësinë të shfletojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në ambientet e bibliotekës!

Numrat e rinj te revistave
Numrat e rinj të revistave 2