Njoftim për formularin e aplikimit A1 & A1Z

Njoftim për formularin e aplikimit A1 & A1Z

Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) ka miratuar vendimin që formulari i aplikimit A1 dhe A1Z për Maturën Shtetërore do të hapet në datat 19 – 24 maj 2020.

Kush e plotëson formularin A1Z?

Ky formular aplikimi depozitohet nga kandidatët/aplikantët që dëshirojnë të vazhdojnë studimet universitareuniversitetet publike ose private gjatë vitit akademik 2020-2021, por:

Të ketë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2020 dhe të ketë detyrimin për të dhënë një ose më shumë provime të maturës shtetërore.

Të kenë kryer arsimin e mesëm jashtë vendit, pas numërimit të diplomës në QSHA kanë treguar se duhet të japin patjetër një ose disa provime të maturës shtetërore.

Të kenë mbaruar arsimin e mesëm brenda apo jashtë vendit dhe nuk kanë asnjë detyrim për të dhënë provimet e maturës shtetërore.

CIT ju uron suksese!

Njoftim per formularin e aplikimit A1 A1Z
Njoftim për formularin e aplikimit A1 & A1Z 2