Ngjarje virtuale me temën “Promovimi i Partneriteteve të Biznesit Universitar mbi Përgjegjësinë Sociale dhe Natyrore të Korporatës!

Ngjarje virtuale me temën “Promovimi i Partneriteteve të Biznesit Universitar mbi Përgjegjësinë Sociale dhe Natyrore të Korporatës!

Java e Integritetit qëndron si një fushatë ndërgjegjësuese kombëtare ku veprimi kolektiv parashikohet si një mjet për të tërhequr vëmendjen mbi rëndësinë e integritetit. Për të promovuar sjelljen etike jo vetëm në biznes, por edhe në organet qeveritare, akademinë dhe OJQ-të.

CIT organizon një Ngjarje Virtuale me temën “Promovimi i Partneriteteve të Biznesit Universitar mbi Përgjegjësinë Sociale dhe Natyrore të Korporatës!” Është planifikuar më 9 dhjetor 2020, në orën 09:30 të mëngjesit duke përdorur Platformën e Takimeve Zoom. Ju lutemi kontrolloni emailet tuaja për lidhjen.

Studentët e CIT kanë kontaktuar rreth 150 biznese në Shqipëri duke bërë disa pyetje në lidhje me etikën dhe përgjegjësinë sociale. Gjithashtu, CIT ka ofruar trajnime dhe organizim të diskutimeve të hapura për bizneset.

I krijuar si një Diskutim i Hapur i gjetjeve, studentët e CIT dhe përfaqësuesit e bizneseve shqiptare janë në qendër të këtij Evenimenti Virtual të organizuar nga CIT në respekt të:

Integritetit;

Etikës;

Përgjegjësisë sociale;

Ngjarje virtuale me temen Promovimi i Partneriteteve te Biznesit Universitar mbi Pergjegjesine Sociale dhe Natyrore te Korporates
Ngjarje virtuale me temën “Promovimi i Partneriteteve të Biznesit Universitar mbi Përgjegjësinë Sociale dhe Natyrore të Korporatës! 2