Ne bëmë një vizitë në UBA Bank

Një grup studentësh dhe petagogësh të CIT vizituan UBA Bank për të pare nga afër
praktikën e botës reale. Ishte një diskutim që hapte horizonte, i lidhur me këndvështrime të
ndryshme.
Fillimisht, Drejtuesja e Njësisë së Menaxhimit të Riskut në UBA Bank, Doriana Kapllani, u
shpjegoi atyre procedurat e të kuptuarit të rrezikut në radhë të parë dhe ndërtimit të një strategjie
për zbutjen e tij.
Së dyti, Drejtori Ekzekutiv u ndal në sfidat me të cilat po përballet industria bankare në Shqipëri
dhe gjetkë. Për më tepër, CEO i Bankës, Amel Kovacevic, ndau vizionin e tij për vlerat e
rrënjosura thellë të një sistemi bankar dhe misionin e UBA Bank.
Më në fund, diskutimi u pasua nga një pushim; ku studentët, petagogët, stafi i bankës dhe
drejtuesit e saj patën një bisedë të lirë lidhur me çështje të ndryshme që meritojnë interes.
Shfrytëzojmë rastin të falënderojmë përfaqësuesit e UBA Bank për këtë mikpritje; dhe ne mezi
presim qëndrueshmërinë e partneritetit tonë!

image 9 1 768x768 1
Ne bëmë një vizitë në UBA Bank 2