Mundësitë e praktikave për studentët në Lufthansa Industry Solutions

Instituti Kanadez i Teknologjisë po mirëpret një prezantim nga Lufthansa Industry Solutions në lidhje me mundësitë e tyre të reja të praktikës.

Të gjithë studentët e CIT janë të ftuar të bashkohen me ne më 5 nëntor në orën 10:30 në auditor për një prezantim nga Lufthansa Industry Solutions në lidhje me mundësitë e tyre të ardhshme të praktikës. Niveli minimal i kërkuar i anglishtes është B2. Praktikantët me performancën më të mirë mund ta finalizojnë praktikën me një ofertë pune nga Lufthansa Industry Solutions.

Fletëpalosjet e programit të praktikës: 

Test Automation Internship

➔ Enterprise Integration Training

Enterprise Integration Internship 1.pdf 1
Mundësitë e praktikave për studentët në Lufthansa Industry Solutions 2