MOMENTET KRYESORE  TË TAKIMIT VIRTUAL MBI ERASMUS+ DHE MARRËVESHJET NDËRINSTITUCIONALE TË CIT ME INSTITUCIONET PARTNERE EVROPIANE

Pikat kryesore të Takimit Virtual mbi Marrëveshjet Ndërinstitucionale Erasmus+ dhe CIT me Institucionet Partnere Evropiane. Prezantimin virtual të këtij takimi e mbajti Ass. Prof. Dr. Reis Mulita, Shef i Zyrës së Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Projekteve.

CIT ka marrëveshje partneriteti me 17 Universitete Evropiane të vendosura në 11 vende të ndryshme në të gjithë Evropën, të cilët janë të gatshëm të ofrojnë +75 bursa të ndryshme për një semestër të plotë. Për më tepër, CIT ka krijuar një faqe interneti të aksesueshme për të lehtësuar procesin e aplikimit për studentët e CIT që janë dëshirë për të studiuar jashtë vendit me Erasmus+ si më poshtë: https://sites.google.com/cit.edu.al/iro/home?authuser=0…

Për informacion të mëtejshëm të detajuar, ju lutemi dërgoni një email kërkesë në [email protected].

MOMENTET KRYESORE TE TAKIMIT VIRTUAL MBI ERASMUS DHE MARREVESHJET NDERINSTITUCIONALE TE CIT ME INSTITUCIONET PARTNERE EVROPIANE
MOMENTET KRYESORE  TË TAKIMIT VIRTUAL MBI ERASMUS+ DHE MARRËVESHJET NDËRINSTITUCIONALE TË CIT ME INSTITUCIONET PARTNERE EVROPIANE 2