Momente nga “Hyrja në Inxhinierinë e Mësimit të Makinerisë dhe MLOps” – Seminar

Momente nga “Hyrja në Inxhinierinë e Mësimit të Makinerisë dhe MLOps” – Seminar

Jemi të kënaqur që kemi realizuar me sukses këtë seminar përrallor të udhëhequr nga z. Bujar Bakiu.

Qëllimi i këtij seminari ishte të tregojë se si të zbatohet një regjistër i thjeshtë model dhe të prezantohet një regjistër popullor me kod të hapur të ndërtuar nga MLflow.

Z. Bakiu më tej diskutoi për parimet dhe motivet e fushës së Mësimit të Makinerisë (Machine Learning), si dhe për disa nga sfidat me të cilat përballen njerëzit sot dhe si mund t’i kapërcejmë ato.

Gjatë seminarit, studentët nga Fakulteti i Inxhinierisë shprehën interesin e tyre për t’u bërë të aftë në ndërtimin e algoritmeve inovative të mësimit të makinerive, si dhe entuziazmin e tyre për t’u përfshirë në diskutim.

Një falenderim i veçantë shkon për z. Bujar Bakiu që solli përvojën e tij si CEO i Data Max në Institutin Kanadez të Teknologjisë.

  • Momente nga “Introduction into Machine learning Engineering and MLOps” - Seminar
  • MLflow
  • z. Bujar Bakiu