MBROJTJA E DOKUMENTAVE KUNDËR FOTOKOPJES DHE SKANIMEVE TË SOFISTIKUARA

MBROJTJA E DOKUMENTEVE KUNDËR FOTOKOPJES DHE SKANIMEVE TË SOFISTIKUARA

  CIT Review Journal është fakti i fortë i besimit të CIT se SHKENCA, KËRKIMI dhe INOVACIONI janë mjeti i vetëm për të kontribuar për më mirën dhe për të formësuar të ardhmen.

“Është propozuar një metodë e re për dizajnimin e pantografëve. Ideja është për një proces përsëritës ku kufizimet zbatohen si në pantograf ashtu edhe në planin e tij Furier. Ndër kufizimet, mund të përmendim se pantografi nuk duhet të përmbajë informacion të dukshëm mbi fjalën e pavlefshme, të pavlefshme ose kopje.” Habib Hamami

Hyni në artikullin e plotë “Mbrojtja e dokumenteve kundër fotokopjimit dhe skanimit të sofistikuar” në:

http://crj.cit.edu.al/cit-review-journal-may-issue-2020/

MBROJTJA E DOKUMENTEVE KUNDER FOTOKOPJES DHE SKANIMEVE TE SOFISTIKUARA
MBROJTJA E DOKUMENTAVE KUNDËR FOTOKOPJES DHE SKANIMEVE TË SOFISTIKUARA 2