MARRËVESHJE PARTNERITETI ME XHAFERAJ KONTABILITET DHE 2RM LAB

MARRËVESHJE PARTNERITETI ME XHAFERAJ KONTABILITET DHE 2RM LAB

Marrëveshje Partneriteti me Xhaferaj Kontabilitet dhe 2RM Lab!

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) në Tiranë-Shqipëri ka nënshkruar një marrëveshje partneriteti me dy zyra të së njëjtës kompani, veçanërisht Xhaferaj Kontabilitet dhe 2RM Lab. Partneriteti është i fokusuar kryesisht në Programet e Praktikës për studentët e CIT, lidhjen solide të CIT me industrinë e biznesit dhe bashkëorganizimin e aktiviteteve të ndryshme si në ekonomi ashtu edhe në inxhinieri.

Xhaferaj Kontabiliteti ofron shërbime kontabël si përputhshmëri tatimore, planifikim tatimor, përgatitje të pasqyrave financiare dhe konsulencë. Nga ana tjetër, 2RM Lab ofron shërbime të bazuara në IT si programim, zgjidhje softuerike dhe Konsulencë IT. Prandaj, të gjithë studentët nga të dy Fakultetet janë më se të mirëpritur të përfitojnë sa më shumë nga këto marrëveshje!

MARREVESHJE PARTNERITETI ME XHAFERAJ KONTABILITET DHE 2RM LAB
MARRËVESHJE PARTNERITETI ME XHAFERAJ KONTABILITET DHE 2RM LAB 2