Marrëveshje Partneriteti me Universitetin Europian të Tiranës (UET)

Marrëveshje Partneriteti me Universitetin Europian të Tiranës (UET)

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka nënshkruar një Marrëveshje Partneriteti me Universitetin Europian të Tiranës (UET).

Kjo marrëveshje përfshin:

  • Gatishmërinë e dyanshme për zgjidhjen e bashkëpunimit institucional me interes të ndërsjellë;
  • Trajnimin e vazhdueshëm të stafit akademik të CIT dhe UET;
  • Aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike;
  • Bashkëpunimi në projektet e BE-së dhe Erasmus+;
  • Shkëmbimin e stafit akademik.

  Qëllimi i që kanë këto dy Universitete private në Tiranë është forcimi i marrëdhënieve të dy institucioneve; për të promovuar arsim më të mirë; dhe për të kontribuar ndjeshëm në shoqëri për të mirë.

Marreveshje Partneriteti me Universitetin Europian te Tiranes UET
Marrëveshje Partneriteti me Universitetin Europian të Tiranës (UET) 2