Marrëveshje Partneriteti me UBT!

Marrëveshje Partneriteti me UBT!

CIT ndjek një strategji me dyer të hapura në lidhje me bashkëpunimet dhe partneritetet në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar!

 Është lidhur një Marrëveshje Partneriteti me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT).

Lexoni më poshtë çështjet kryesore që përfshihen në Marrëveshje:

  • Gatishmëria e dyanshme për zgjidhjen e bashkëpunimit institucional me interes të ndërsjellë;
  • Trajnimi i vazhdueshëm i stafit akademik të CIT dhe UBT;
  • Aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike;
  • Shkëmbimi i stafit akademik.

Arsimi është rruga e vetme për të pasur sukses dhe për një prosperitet më të madh për shoqërinë!

Marreveshje Partneriteti me UBT
Marrëveshje Partneriteti me UBT! 2