Marrëveshje Partneriteti me Spitalin “Continental”.

Marrëveshje Partneriteti me Spitalin “Continental”.

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka kënaqësinë të njoftojë Marrëveshjen e Partneritetit me Spitalin “Continental”.

Marrëveshja e Partneritetit konsiston në çështjet kryesore të mëposhtme:

  • Gatishmëria e dyanshme për të vendosur një marrëdhënie afatgjatë dhe të dobishme;
  • Tarifa preferenciale dhe zbritje në shërbimet kontinentale për stafin dhe studentët e CIT;
  • Tarifa preferenciale dhe zbritje në shërbimet/programet CIT për stafin e Continental dhe familjet e tyre;
  • Aktivitete sensibilizuese për parandalimin e konsumimit të drogës, përdorimit të alkoolit dhe duhanit.

Sepse CIT beson që Universitetet kanë përgjegjësi tu hapin mundësi të reja studentëve në çdo fushë të jetës.

  • Marrëveshje Partneriteti me Spitalin “Continental”.
  • Gatishmëria e dyanshme për të vendosur një marrëdhënie afatgjatë dhe të dobishme
  • Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka kënaqësinë të njoftojë Marrëveshjen e Partneritetit me Spitalin “Continental”