MARRËVESHJE PARTNERITETI ME SPITALIN “CONTINENTAL”.

MARRËVESHJE PARTNERITETI ME SPITALIN “CONTINENTAL”.

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) kujton me mirësjellje Marrëveshjen e Partneritetit me Spitalin “Continental”, i cili ofron një zbritje të konsiderueshme për stafin dhe studentët e CIT.

Sepse Universitetet e përkushtuara ofrojnë më shumë se leksione dhe seminare. Ata interesohen vërtetë për të ardhmen e studentëve në çdo fushë.

Ju lutemi referojuni emaileve tuaja CIT për informacione dhe udhëzime të mëtejshme.

MARREVESHJE PARTNERITETI ME SPITALIN CONTINENTAL
MARRËVESHJE PARTNERITETI ME SPITALIN “CONTINENTAL”. 2