MARRËVESHJE E RE PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN TEKNIK RIGA

Në fillim të këtij viti të ri, Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka nënshkruar një marrëveshje me Universitetin Teknik të Rigës (RTU). Të dyja palët ranë dakord të inkurajojnë aktivitetet e mëposhtme, në veçanti për të promovuar bashkëpunimin akademik ndërkombëtar si më poshtë:

Shkëmbimi i materialeve dhe publikimeve edukative dhe kërkimore;

  • Shkëmbimi i fakulteteve dhe studiuesve të kërkimit;
  • Shkëmbimi i studentëve;
  • Hulumtime të përbashkëta dhe takime për arsim dhe kërkim;
  • Nxitja e bashkëpunimit në arsimin e doktoraturës.

Së bashku ne jemi më të fortë në formimin e komuniteteve tona të bazuara në shkencë dhe njohuri!

MARREVESHJE E RE PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN TEKNIK RIGA
MARRËVESHJE E RE PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN TEKNIK RIGA 2