MARRËVESHJE E RE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN TEKNIK TË RIGËS

Në fillim të këtij viti të ri, Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka nënshkruar një
marrëveshje me Universitetin Teknik të Rigës (RTU). Të dyja palët ranë dakord të nxisin
aktivitetet e mëposhtme, në veçanti për të promovuar bashkëpunimin akademik ndërkombëtar si
më poshtë:

  1. Shkëmbimi i materialeve dhe publikimeve edukative dhe kërkimore;
  2. Shkëmbimi i fakulteteve dhe studiuesve të kërkimit;
  3. Shkëmbimi i studentëve;
  4. Hulumtime të përbashkëta dhe takime për arsim dhe kërkim;
  5. Promovimi i bashkëpunimit në edukimin e doktoraturës.
    Së bashku ne jemi më të fortë në formimin e komuniteteve tona të bazuara në shkencë dhe
    njohuri!
test 6 768x768 1
MARRËVESHJE E RE BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN TEKNIK TË RIGËS 2