Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet CIT dhe Bankës Credins.

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet CIT dhe Bankës Credins.

Kolegjit UniversitarInstituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT) përfaqësuar nga Administratori, Znj. Erjona Deshati dhe Zëvendës Rektori Prof. Asoc. Vaso Qano nënshkroi sot më datë 2 Shtator 2020 marrëveshjen e bashkëpunimit me bankën Credins. Kjo marrveshje shërben për t’i ofruar studëntëve të CIT mundësinë për të financuar në masën 100% studimet e tyre në bankën Credins me normë interesi 0% brenda 24 oreve.

  • Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet CIT dhe Bankës Credins.
  • Kolegjit Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT) nënshkroi sot më datë 2 Shtator 2020 marrëveshjen e bashkëpunimit me bankën Credins
  • Kjo marrveshje shërben për t’i ofruar studëntëve të CIT mundësinë për të financuar në masën 100%