MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME XHAFERAJ KONTABILITET DHE 2RMLAB

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) në Tiranë, Shqipëri ka nënshkruar një
marrëveshje bashkëpunimi me dy zyra të së njëjtës kompani, veçanërisht Xhaferaj Kontabilitet
dhe 2RM Lab. Bashkëpunimi është i fokusuar kryesisht në Programet e Praktikës për studentët e
CIT, lidhjen solide të CIT me industrinë e biznesit dhe bashkëorganizimin e aktiviteteve të
ndryshme si në ekonomi ashtu edhe në inxhinieri.
Xhaferaj Kontabiliteti ofron shërbime kontabël si përputhshmëri tatimore, planifikim tatimor,
përgatitje të pasqyrave financiare dhe konsulencë. Nga ana tjetër, 2RM Lab ofron shërbime të
bazuara në IT si programim, zgjidhje softuerike dhe Konsulencë IT. Prandaj, të gjithë studentët
nga të dy Fakultetet janë më se të mirëpritur të përfitojnë sa më shumë nga këto marrëveshje!

image 8 1
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME XHAFERAJ KONTABILITET DHE 2RMLAB 2