Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin Europian të Tiranës (UET)

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka nënshkruar një marrëveshje
bashkëpunimi me Universitetin Europian të Tiranës (UET).
Kjo marrëveshje përmban si vijon më poshtë:

 1. gatishmëria e dyanshme për zgjidhjen e bashkëpunimit institucional me interes të
  ndërsjellë;
 2. trajnimi i vazhdueshëm i stafit akademik të CIT dhe UET;
 3. aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike;
 4. bashkëpunimi në projektet e BE-së dhe Erasmus+;
 5. shkëmbimi i stafit akademik.
  Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është forcimi i marrëdhënieve të dy institucioneve, për të
  promovuar arsim më të mire, dhe për të kontribuar ndjeshëm në shoqëri për më mirë.
image 1 1 768x769 1
Marrëveshje Bashkëpunimi me Universitetin Europian të Tiranës (UET) 2