Marrëveshje Bashkëpunimi me Spitalin “Continental”

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka kënaqësinë të njoftojë Marrëveshjen e
Bashkëpunimit me Spitalin “Continental”.
Marrëveshja e Bashkëpunimit konsiston në çështjet kryesore të mëposhtme:
 Gatishmëria e dyanshme për të vendosur një marrëdhënie afatgjatë dhe të dobishme;
 Tarifa dhe zbritje preferenciale për shërbimet në spitalin Continental për stafin dhe
studentët e CIT;
 Tarifa dhe zbritje preferenciale në shërbimet/programet CIT për stafin e Continental dhe
familjet e tyre;
 Aktivitete sensibilizuese për parandalimin e konsumimit të drogës, përdorimit të alkoolit
dhe duhanit.

122080807 1245634159128363 3396453881018117134 n 1
Marrëveshje Bashkëpunimi me Spitalin “Continental” 2