MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME SPITALIN “CONTINENTAL”

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) kujton me mirësjellje marrëveshjen e
bashkëpunimit me Spitalin “Continental”, i cili ofron një zbritje të konsiderueshme për stafin dhe
studentët e CIT.
Ju lutemi, referojuni emaileve tuaja CIT për informacione dhe udhëzime të mëtejshme.

image 3 1 1
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME SPITALIN “CONTINENTAL” 2