MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME DIGITAL ACADEMY ALBANIA

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka nënshkruar një marrëveshje
bashkëpunimi me Digital Academy Albania. Themeluesi i këtij start-up është Renato Civili; i cili

është Alumni i Fakultetit Ekonomik të CIT. Ai ka kryer një Master Shkencor në Administrim
Biznesi në CIT. Për këtë arsye, Dekani i Fakultetit Ekonomik, Asoc. Prof. Dr. Artur Jaupaj,
mirëpriti dhe nënshkroi marrëveshjen në emër të CIT.
Tema e marrëveshjes përfshin oferta të veçanta financiare për trajnime të ofruara nga Digital
Academy Albania; shkëmbimi i njohurive nga biznesi i botës reale në Shqipëri; organizimi i
aktiviteteve të përbashkëta në lidhje me akademinë teorike dhe njohuritë dhe aftësitë praktike;
tryeza të rrumbullakëta për kërkesat dhe boshllëqet e tregut në Shqipëri; mundësi praktikash për
studentët e CIT në partnerë të ndryshëm të Digital Academy Albania; leksione të hapura të
mbajtura nga stafi ose partnerët e Digital Academy Albania.
Ne krenohemi me Alumni-t tanë që po bëjnë një ndryshim të vërtetë që ka rëndësi në Shqipëri
dhe/ose jashtë saj!

image 5 768x768 1
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME DIGITAL ACADEMY ALBANIA 2