MARRËVESHJA E PARTNERITETIT CIT – IETT

MARRËVESHJA E PARTNERITETIT CIT – IETT

  Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) dhe Instituti i Arsimit, Trashëgimisë dhe Turizmit (IETT) përfunduan një marrëveshje për bashkëpunimi të mëtejshëm.

Studentët e CIT janë në thelb të Marrëveshjes, e cila nënkupton ekzekutimin e aktiviteteve të ndërsjella si:

  Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT):

  • mbron rëndësinë e arsimit;
  • mbron trashëgiminë kombëtare;
  • mbron potencialin e turizmit në Shqipëri;
  • beson se njerëzit duhet të njohin dhe të përqafojnë plotësisht historinë;
  • beson se njerëzit duhet të njohin dhe të përqafojnë plotësisht traditën dhe kulturën e saj.
MARREVESHJA E PARTNERITETIT CIT – IETT
MARRËVESHJA E PARTNERITETIT CIT – IETT 2